ul. PCK 1, 80-519 Gdańsk 737 737 573

Разработка платного шаблона Joomla

Baza wiedzy

Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem jest istotną składową leczenia usprawniającego, ponieważ przyspiesza procesy naprawcze i zastępcze w układzie ruchu i narządach wewnętrznych. Ćwiczenia zabezpieczają przed wykształcaniem wadliwej kompensacji, przeciwdziałają wtórnym zmianom w układzie kostno-stawowym oraz mięśniowo-więzadłowym. Kinezyterapia zapobiega także powikłaniom krążeniowo-oddechowym, poprawia ogólną wydolność Pacjenta i jest jedną z podstawowych form profilaktyki schorzeń narządu ruchu, krążenia i układu oddechowego.

Ortopedia to dział medycyny klinicznej i nauka zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem wad rozwojowych oraz nabytych zniekształceń i zaburzeń czynności narządu ruchu. Obejmuje ona cały okres życia ludzkiego. Ortopedia ma ścisły związek z m.in. biomechaniką, chemią, mechaniką.

Zabieg rekonstrukcji ACL wykonuje się w przypadku uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego (Anterior Cruciate Ligament). Do zerwania tego więzadła dochodzi podczas uprawiania dyscyplin sportowych wymagających nagłych zmian kierunku poruszania się, jak piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna czy narciarstwo. W trakcie urazu słyszany jest charakterystyczny dźwięk, bardzo szybko pojawia się obrzęk.

Rwa kulszowa jest następstwem zmian degeneracyjnych i zapalnych w kręgosłupie. Odczuwany prze Pacjenta ból spowodowany jest podrażnieniem lub zapaleniem nerwu kulszowego, największego nerwu w ciele człowieka.