ul. PCK 1, 80-519 Gdańsk 737 737 573

Разработка платного шаблона Joomla

Oferta specjalna

PROGRAM PO ENDOPROTEZOPLASTYCE

ENDOPROTEZOPLASTYKAProgram fizjoterapii po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego

Endoprotezoplastyka stawu jest to zabieg, który polega na wycięciu zwyrodniałych części stawu i zastąpieniu ich sztucznymi. Operacja najczęściej dotyczy stawów: biodrowego i kolanowego, ale może być przeprowadzana praktycznie w każdym stawie (szczególnie przy chorobach reumatoidalnych).
Najważniejszym działaniem po zabiegu jest powrót do sprawności fizycznej. Jak najszybciej należy wdrożyć fizjoterapię, dzięki której chory będzie mógł być w pełni samodzielny. Ćwiczenia stosowane również przed operacją, pozwalają na krótszą rekonwalescencję po zabiegu. Dlatego zapraszamy do skorzystania z oferty firmy domowarehabilitacja.com.

Przed operacją najczęściej:
-wdraża się ćwiczenia izometryczne,
-wzmacnia się siłę mięśniową kończyn dolnych a także rak,
-uczy się prawidłowo posługiwać kulami.

Po zabiegu:
-instruktaż dla Pacjenta jakich ruchów powinien unikać,
-oraz jak powinien układać kończynę operowaną podczas leżenia, siedzenia, stania,
-instruktaż bezpiecznego sposobu zmieniania pozycji z leżącej na siedząca i z siedzącej na stojącą,
-ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową i zwiększające ruchomość w poszczególnych stawach kończyny,
-nauka prawidłowego chodu najpierw o kulach, a w następnych etapach bez zaopatrzenia ortopedycznego,
-wchodzenie i schodzenie po schodach, na ulicy,
-dodatkowo stosowanie specjalnego masażu w celu zmniejszenia obrzęku oraz dolegliwości bólowych,

 

PROGRAM PO UDARZE, WYLEWIE DO MÓZGU

udarUdar mózgu dzielimy na niedokrwienny oraz krwotoczny. Udary mózgu są spotykane nie tylko u osób starszych, ale coraz częściej u osób młodych. Odpowiada za to wiele różnorodnych czynników. Stopień deficytów neurologicznych u osób po udarze krwotocznym, a także niedokrwiennym bywa bardzo zróżnicowany np. zaburzenia mowy, czucia, równowagi, brak zdolności samodzielnego poruszania się, znaczne porażenie oraz problemy z połykaniem, mogą wystąpić także problemy z koncentracją.
Istotne jest by rehabilitacja po udarze została podjęta jak najszybciej. Nie wolno zwlekać z podjęciem działań, a pomoc dostosować do stanu neurologicznego Pacjenta. Podstawowym celem rehabilitacji po udarze lub wylewie do mózgu jest w miarę możliwości jak najszybsze przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania Pacjenta.
Udar mózgu stanowi jedną z głównych przyczyn przemijającej bądź trwałej niepełnosprawności u około 80% dorosłych Pacjentów. Może także znacząco ograniczać samodzielność bądź możliwość powrotu do pełnionych wcześniej funkcji społecznych i zawodowych.
Proces i ostateczny efekt rekonwalescencji zależy więc w znacznej mierze od szybkiego wdrożenia indywidualnych i dostosowanych do potrzeb konkretnego Pacjenta, kompleksowych programów rehabilitacyjnych. Ze względu na celowość zachowania ciągłości procesu rehabilitacji, terapia rozpoczęta w trakcie pobytu pacjenta na oddziale udarowym (rehabilitacja wczesna), powinna być kontynuowana w warunkach domowych (rehabilitacja długofalowa).
Dowodem na celowość takiego postępowania jest np. zdecydowanie różny poziom sprawności psychofizycznej rehabilitowanych i nierehabilitowanych chorych z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością nawet w kilka lat po przebytym udarze mózgu. Bardzo ważna jest terapia ręki Pacjenta oraz ćwiczenia porażonej nogi, proces pionizacji i nauka chodu.

Zgodnie z wytyczną XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego [...]: „pacjenci po udarze po wypisie ze szpitala powinni mieć dostęp do rehabilitacji środowiskowej prowadzonej przez wyspecjalizowany zespół w opiece udarowej.”

udar2Wśród zaleceń szczegółowych PTN znajdują się również:

-wymóg ukierunkowania wczesnej rehabilitacji na pełne odzyskanie utraconych umiejętności,
-spójna edukacjia Pacjenta oraz jego bliskich w zakresie terapii i rokowania,
-aktywny udziału Pacjenta i jego bliskich w procesie rehabilitacji,
-wsparcie psychologiczne chorego oraz jego rodziny.

 

 

ERGONOMIA GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA

Nasz fizjoterapeuta udziela porad w zakresie ergonomii pracy zarówno u osób mających zajęcia typowe dla naszych czasów jak praca przy komputerze, w samochodzie oraz u osób mających specjalne potrzeby z zakresu ergonomii pracy (dentyści, muzycy, wykładowcy). Jesteśmy w stanie od podstaw przygotować stanowisko pracy dla Ciebie i Twoich pracowników w biurze, lokalu w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Jest to istotne, albowiem odpowiednio dobrane stanowisko pracy jak również właściwe nawyki podczas jej wykonywania skutecznie ograniczają bóle kręgosłupa i stawów. Zwiększają także efektywność i wydajność osoby pracującej na tym stanowisku albowiem stanowią formę prewencji przeciw utrwalaniu się nieprawidłowej postawy ciała.

 Ergonomia