ul. PCK 1, 80-519 Gdańsk 737 737 573

Разработка платного шаблона Joomla

Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem jest istotną składową leczenia usprawniającego, ponieważ przyspiesza procesy naprawcze i zastępcze w układzie ruchu i narządach wewnętrznych. Ćwiczenia zabezpieczają przed wykształcaniem wadliwej kompensacji, przeciwdziałają wtórnym zmianom w układzie kostno-stawowym oraz mięśniowo-więzadłowym. Kinezyterapia zapobiega także powikłaniom krążeniowo-oddechowym, poprawia ogólną wydolność Pacjenta i jest jedną z podstawowych form profilaktyki schorzeń narządu ruchu, krążenia i układu oddechowego.

 

kinezyterapia


Celem kinezyterapii jest przede wszystkim przerwanie błędnego koła bólowego przez zmniejszenie odruchowego wzmożonego napięcia mięśni, a także przywrócenie ich siły oraz elastyczności. W dalszej kolejności Pacjent może uczyć się czynności życia codziennego takich jak np: chodzenia po schodach i dworze.

Rehabilitacja podlega ścisłemu doborowi i dawkowaniu. Przez dobór rozumie się określenie rodzaju ćwiczeń oraz kolejności ich realizowania. Przez dawkowanie rozumie się czas trwania ćwiczenia, ilość powtórzeń danego ćwiczenia, a także czas trwania całej serii ćwiczeń. Ważna jest tu technika wykonywania ćwiczeń leczniczych.
Sposób i rodzaj kinezyterapii powinien być dobierany indywidualnie dla chorego. Dobór ćwiczeń i ich dawkowanie zależą od przyczyny i obrazu klinicznego choroby, wydolności krążeniowo-oddechowej, współistnienia innych schorzeń, a także przygotowania ogólnokondycyjnego. Znaczenie ma również wiek chorego. Wykonywane ćwiczenia nie mogą wywoływać bólu i źle wpływać na układy krążenia i oddechowy.
Ćwiczenia rehabilitacyjne w okresie leczenia powinny być wykonywane pod nadzorem fizjoterapeuty. Kinezyterapia realizowana jest indywidualnie. Stały nadzór fizjoterapeuty ogranicza powikłania oraz umożliwia właściwą modyfikację leczenia. Rolą fizjoterapeuty w trakcie leczenia jest wyjaśnienie istoty choroby, zakresu i potrzeb ćwiczeń, a także nauki techniki kinezyterapii wykonywanej we własnym zakresie lub w oparciu o osoby bliskie.
Warunkiem utrzymania dobrego wyniku leczenia jest regularne kontynuowanie rehabilitacji w warunkach domowych.
Rehabilitacja pourazowa w domowarehabilitacja.com prowadzona jest dla przywrócenia możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, tak aby Pacjent mógł wrócić do pracy jak i  swojego hobby oraz zdolności do brania czynnego udziału w swoim życiu społecznym.